ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.

รับทราบการขอเลื่อนสอบไล่

ผ่านระบบออนไลน์ กระบวนวิชา 701283

Learning Dashboard

AccBA's Student Learning Dashboard

ข่าวงานบริการการศึกษา
AccBA CMU Open House 2019 พ. 18 ก.ย. 2562
Link
Written by Rachaneekorn
Written by Admin
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 * ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) * ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
46
46%

0

SUPPORTING STAFF
54
54%

VISITS