ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.

ข่าวงานบริการการศึกษา
AccBA CMU Open House 2019 พ. 18 ก.ย. 2562
Link
Written by Rachaneekorn
Written by Admin
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 * ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) * ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
47
47%

0

SUPPORTING STAFF
53
53%

VISITS