ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.

Learning Dashboard

AccBA's Student Learning Dashboard


ข่าวงานบริการการศึกษา
Written by Rachaneekorn
Written by Rachaneekorn
AccBA CMU Open House 2019 พ. 18 ก.ย. 2562
Link
Written by Rachaneekorn
Written by Admin
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) * ข้อมูล ณ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
48
48%

0

SUPPORTING STAFF
52
52%

VISITS