ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Educational Services Section, Faculty of Business Administration Chiang Mai University.


Learning Dashboard

AccBA's Student Learning Dashboard

ข่าวงานบริการการศึกษา
AccBA CMU Open House 2019 พ. 18 ก.ย. 2562
Link
Written by Rachaneekorn
Written by Admin
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) * ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

FACULTY MEMBER
49
49%

0

SUPPORTING STAFF
51
51%

VISITS